Bu Blogda Ara

16 Haziran 2010 Çarşamba

İngiltere'de trafik niçin soldan akar?

  Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun içinde çok geçerli bir sebep vardı.
  Yüzyıllar önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yay veya atla) giderek sol taraflarını emniyete alır, sağ ellerini kılıçlarını hemen çekecek şekilde hazır bekletirlerdi.
  Yolun solundan seyahat, ilk defa 1300 yıllarında, Papanın Roma'ya gelecek hacıların yolda karmaşaya sebep vermemeleri için, yolun solundan gitmelerini söylemesiyle resmileşti. ve yüzyıllar boyu devam etti.
  18. yüzyılın sonlarında ABD'de birçok atın çektiği posta arabalarında, sürücü koltuğu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atın üstünde oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiğinde yolun kontrolünü zorlaştırıyordu.
  Çok geçmeden ABD'de trafik sağdan akmaya başladı. Fransız İhtilali sırasında ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, büyük olasılıkla  Katolik kilisesine meydan okuyanlara bir jest olsun diye, Paris'lilerden yolların sağından gitmelerini istedi.
  Bir süre sonra kendisi de bir solak olan Napolyon, ordularındaki ikmal arabalarının yolların sağından gitmeleri emrini verdi ve zapt ettiği her ülkede de bu uygulamayı hayata geçirdi.
  İngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafından zapt edilemediğinden İngilizler yolun solundan gitme alışkanlıklarından vazgeçmediler. Avustralya, Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam ettirdiler. Zaten İngilizler'de Amerikalılardan farklı olarak sürücü arabanın üstünde ve sağında oturuyordu.
  Modern araba teknolojisinin gelişmesi ile bu gelişimin dünyada öncüsü olan ABD'de sürücü koltuğu ve direksiyon sağdan gidişe uygun olarak sola konuldu ve dünyanın birçok bölgesinde bu şekilde yaygınlaştı.
  İngiltere'de ve eski sömürgelerinde, trafik akışını sağ şeride almanın faturası o kadar yüklüdür ki, artık isteseler de kolay kolay bunu yapamazlar.
  İşte size İngiltere'de trafiğin niçin soldan aktığının kısa bir hikayesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder