Bu Blogda Ara

14 Haziran 2010 Pazartesi

İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir?

  Oyun kartlarının ne zaman ve nerede ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin'de ortaya çıktığı ve Marco Polo tarafından Avrupa'ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan'dan veya Arabistan'dan geldiğini ileri sürenler de var ama bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa'sına dayandığı kesin gibi.
  O tarihlerde, Fransa'da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. Kupa bir kalkanı andıran şekliyle asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekliyle orduyu, karo ticari deniz işletmelerinin eş kenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekliyle köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzer, oyunlarda kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır.
  Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce'de kral (king), kızın ise kraliçedir (queen). Vale veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen "knave" kelimesi kullanılırken, günümüzde "jack" ismi kullanılmaktadır. Yani yabancı kartlarda kral ve kraliçe evli iken, bizde biraz yaşlı görülerek krala papaz adı verilmiş, kraliçeye de kız denilerek oğlana layık görülmüştür.
  Bazı ülkelerde oyun kartlarında değişik isim ve semboller kullanılmasına rağmen, en yaygın olanı Fransızların kullandıklarıdır. Fransızlar "maça" şeklini mızrağa benzeterek "pique" adını vermişlerdir. İngilizce'de ise aynı anlamdaki "spades" kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bir kalkanı andırdığı için asil sınıfı temsil ettiği ileri sürülse de "kupa" klasik bir kalp şeklidir. Bu nedenle Fransızlar ona "cocur", İngilizler ise "heart" adını vermişlerdir.
  "Karo" için Fransızca'da kare anlamındaki "carreau" kullanılırken İngilizler elmas anlamındaki "diamond"u tercih etmişlerdir. Bizim sinek dediimiz şekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır  Fransızlar bu anlamdaki "trefle" kelimesini kullanırlarken İngilizler "club" ismini kullanmışlardır.
  İşte bu nedenle briç oyuncuları "maça"ya "pik", "kupa"ya "kör", "sinek"e de  "trefli" derler, zaten aslına uygun olan "karo"yu da olduğu gibi kullanırlar. Birli, papaz, kız, oğlan için kullanılan as, rua, dam ve vale isimleri de yine Fransızca karşılıkları As, Roi, Dame ve Valet kelimelerinden dilimize girmiştir.
  İşte size iskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamlarını ve nereden kaynaklandığının küçük bir hikayesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder